• Nostalgie
  • Weetjes

Zeemanshuis Godtschalck: rustoord voor Oostendse zeelieden

Weetjes |
  • #visserij
Zeemanshuis Godtschalck © De Plate

Zeemanshuis Godtschalck. Rusthuis voor bejaarde zeelieden. Sinds 1925 een stenen monument in de duinen voor nog levende vissersmonumenten. Maar waar komt die naam Godtschalk nu eigenlijk vandaan? Laat je meevoeren in het verhaal van dit unieke stukje Oostendse geschiedenis, heden en toekomst.

Dochters Godtschalck

Alles begint bij Jean-Eugène Godtschalck. Deze geboren Gentenaar gaat in 1830 op zeventien jaar in Antwerpen als matroos aan boord van een groot zeilschip. Hij schopt het bij de Belgische Marine tot commandant. Zijn dochters Isabella en Helena zijn hier nauw bij betrokken. Na de dood van hun vader zetten zij zijn werk verder. De langstlevende dochter, Helena, laat in 1915 de Belgische staat een aanzienlijk fortuin na. In haar testament staat de wens dat ze graag zou hebben dat een stuk van haar vermogen zou worden besteed aan een rusthuis voor bejaarde vissers en zeelieden.

Enkele jaren gaan voorbij tot aan de oprichting van de Stichting Helena en Isabella Godtschalck. Hun eerste opdracht is een geschikte plaats vinden voor de bouw van een instelling. Zo wordt gekozen voor een stuk duinen in Oostende dat eigendom is van de Staat.

Opening Godtschalck

Het rustoord "Zeemanshuis" wordt op 21 september 1925 geopend. Naast het hoofdgebouw met haar individuele kamers voor bejaarde zeelieden, worden ook twee paviljoenen gebouwd met ieder vier appartementen. Deze zijn geschikt voor bejaarde echtparen van zeelui.

Tweede Wereldoorlog

Tijdens de Tweede Wereldoorlog geraken de bijgebouwen beschadigd om tien jaar later te worden afgebroken. Ook het paviljoentje op de duinentop wordt vernield, om na heropbouw in 2003 definitief te verdwijnen na een brand.

Renovatie begin jaren 2000

In 2003 worden grote renovatie-en uitbreidingswerken uitgevoerd waarbij aan beide zijden van het gebouw een gebouw van twee verdiepingen wordt gezet. Via polyvalente ruimtes zijn ze verbonden met het oorspronkelijke gebouw. Dit alles wordt in 2006 in gebruik genomen.

Vandaag verblijven er zo’n 50 mensen. He merendeel zijn nog altijd ex-vissers. Zij die meer dan twintig jaar gevaren hebben, krijg voorrang. Om er überhaupt te kunnen verblijven, moet je minstens vier jaar hebben gevaren.