• Weetjes

De hond van de Mote

Weetjes |

Roeselare heeft heel wat verschillende sagen. Denk maar aan de reus Rollarius, bijvoorbeeld. Kende je ook al de sage van de ‘Hond van de Mote’? Het gaat als volgt:

Ooit was er een burggraaf van Roeselare die een schandaleus en losbandig leven leidde. Het was zo erg dat hij bekend stond als een verdrukker van weduwen en wezen. De burggraaf leefde van diefstal en wandaden. Om zijn geweten te sussen gaf hij vaak grote feestmalen, die vaak leidden tot vechtpartijen en andere schandalen.

Op een stormachtige koude kerstavond, toen de burggraaf opnieuw een feestmaal gaf, kwam een arme kleine weesjongen aankloppen. Hij smeekte voor een aalmoes, maar inplaats van te helpen op kerstavond, stuurde de burggraaf zijn honden op de jongen af. hij een een kleine jongen de deur uit. Wat de burggraaf niet wist, is dat de jongen een engel des Heren was. De engel sprak een vervloeking uit, waardoor het kasteel van de burggraaf door bliksem werd getroffen en volledig uitbrandde.

Sinds dit voorval doolt tijdens de zes donkere weken (drie weken voor en drie weken na Kerstdag) een zwarte hond met vurige ogen rond het kerkhof en rond de Mote. Hij sleept zware kettingen achter zich. Hij deed nooit iemand kwaad, maar iedereen was er bang van. Velen beweren dat de hond de geest is van de vervloekte kasteelheer die als straf tot die gedaanteverwisseling gedoemd werd.

Kende jij dit verhaal al?

Fun fact: op de kaart van Sanderus van 1662 kan je de zogenaamde Mote/motte waarover het gaat terugvinden.

Terminologie: een mote of motte is een kunstmatige heuvel waar een mottekasteel, versterkte hoeve of verdedigingstoren op werd gebouwd.

#mijnstadroeselare #lovelocal #weetjes

Afbeelding © Geneanet