• Nostalgie

Een blik op het Klein Seminarie

Nostalgie |
ROESELARE          " Het Klein Seminarie Anno 1900 "

Een blik op het Klein Seminarie in 1912!

Wist je dat deze school eel wat geschiedenis achter zich heeft? Zo is de school een van de oudste colleges van Vlaanderen. Het werd opgericht in 1806.

Vroeger bevond zich op deze plaats het augustijnenklooster. De Augustijnen moesten in 1797 hun klooster verlaten door de beperkingen onder invloed van Napoleon. Toen Napoleon de kerk opnieuw meer vrijheid gaf, besloot de Gentse bisschop Mgr. Fallot de Beaumont een kleinseminarie op te richten in het verlaten klooster.

Het is ook de locatie van de bekende “Groote Stooringe”. Dit was een opstand op 1875 onder leiding van Albrecht Rodenbach. Het was een verzet tegen het gebruik van het Frans in het onderwijs.

Ook Vlaamse rooms-katholieke priester, lyrisch dichter, hekeldichter, taalwetenschapper en vertaler Guido Gezelle gaf hier nog les.

Dat is nog niet alles! Want ook de jeugdbeweging KSA werd in 1928 opgericht in het Klein Seminarie door Karel Dubois.

Sinds 1996 kunnen ook meisjes zich inschrijven in het Klein Seminarie.

Leuk toch dat een school met zoveel geschiedenis gewoon hier in Roeselare is gevestigd?

#mijnstadroeselare #lovelocal #throwbackthursday