• Nostalgie

Eentje uit de oude doos: de batjes in 1975

Nostalgie |

Een blik op de batjes in 1975. Was jij er ook dat jaar?

Wist je dat de batjes in Roeselare een interessant ontstaan hebben? De eerste batjes gingen door in 1932. Dat was een jaar van volle crisis. De koopkracht van de arbeiders was laag en dat zorgde ervoor dat handelaars het moeilijk hadden.

Toenmalig schepen Senator Alfons Van Coillie en stadssecretaris Robert De Man nodigden de handelaars via de Roeselaarse weekbladen uit voor een vergadering in het stadhuis. Uit de vergadering kwam de beslissing om de eerste batjes te organiseren. Die werd georganiseerd op 31 juli en 1 augustus in de Noord-, Zuid-, Ooststraat, de Grote Markt en het Stationsplein. Handelaars die niet in deze straten gevestigd waren mochten op de Grote Markt een kraam opzetten.

Afbeelding © Erfgoedbank Midwest (Collectie Stadsarchief Roeselare)