• Weetjes

Roeselare slaat de handen in elkaar met Brugge en Leuven

Weetjes |

De maatschappij van de toekomst heeft idealiter antwoorden op de actuele vraagstukken. Denk maar aan klimaatverandering, digitalisering, vergrijzing, mobiliteit en globalisering. Om die oplossingen te vinden, is er heel veel data nodig. Brugge, Leuven en Roeselare bevroegen samen de markt voor de aankoop van een dataplatform dat hierbij zou kunnen helpen. Via een raamcontract kochten ze nu gezamenlijk een smart city dataplatform aan bij het consortium Urban Sense, vertegenwoordigd door Cegeka en Sirus.

Het smart city dataplatform zal operationeel zijn vanaf 2022. Dankzij dit dataplatform zullen de besturen beter onderbouwde beslissingen kunnen nemen. Ook worden de deuren geopend voor tal van innovaties, al dan niet in samenwerking met andere overheden, zowel nationaal als internationaal, bedrijven, inwoners en/of onderwijsinstellingen. Iedere stad heeft een specifieke doelstelling uitgekozen die men nadien van elkaar kan overnemen. Op deze manier leren de steden van elkaar en kan iedereen toch zijn eigen accenten leggen.

Brugse schepen van smart city Minou Esquenet:

Als slimme stad maken we gebruik van nieuwe technologieën zoals Internet of Things (IoT), die ons kunnen helpen het leven duurzamer en aangenamer te maken. Een smart city dataplatform stelt ons in staat om historische en real-time (stads)data ten volle te exploiteren.

Roeselaars burgemeester Kris Declercq:

Deze samenwerking met Brugge en Leuven zorgt, na de opstart van ons communicatieplatform, voor de realisatie van een tweede belangrijke pijler in ons smart city dashboard concept. Met het IoT platform gaan we steeds meer real-time informatie op ons grondgebied verzamelen en laten doorstromen naar onze burgers.

De data zal een opening vormen naar het oplossen van actuele problemen. In Leuven ligt de prioriteit bijvoorbeeld bij het aanpakken van het nachtlawaai. Met het dataplatform kan dit onderzocht en gericht aangepakt worden. Volgens Brugs schepen Esquenet zal het platform ook een bijdrage leveren aan een fijnmazig meetnet van luchtkwaliteit. Ook aan het in kaart brengen van de drukte in de stad en het samenbrengen van verschillende gegevens. Bovendien kan er een ‘Digital Twin’ mee gebouwd worden. Een digitale kopie van de stad om effecten van technologie en beslissingen te onderzoeken!

Leuvense schepen van ICT Thomas Van Oppens:

We willen niet langer beleid maken op basis van ons buikgevoel, maar op basis van objectieve data. We beschikken ondertussen ook over een schat aan data, bijvoorbeeld over luchtkwaliteit, verkeersdrukte en geluidsoverlast. Maar om optimaal gebruik te kunnen maken van die schat aan informatie, moet er nog heel wat gebeuren op vlak van IT achter de schermen. Dat is niet alleen in Leuven zo, maar ook in andere steden.

Meer info over Smart City in jouw stad:

Brugge: https://www.brugge.be/smartcity

Leuven: https://leuven.be/smart-city

Roeselare: https://www.roeselare.be/