• Nostalgie

De oude Touring Wegenhulp was met motor en zijspan

Nostalgie |

Wow, dat is wel een heel ander beeld van Touring Wegenhulp dan we vandaag de dag kennen! Deze foto van Berenice De Decker werd genomen voor de Christus Koningkerk en toont onder meer haar vader Petrus (links in beeld).

Touring ontstond in 1895, maar was dan nog bekend onder de naam ‘Touring Club de Belgique’. Hun doelpubliek bestond toen nog uit fietsers die onderweg pech kregen én ze trokken er ook zelf op uit met de fiets voor herstellingen. Pas in 1948 begon het bedrijf zich onder de naam ‘Touring Wegenhulp’ toe te leggen op het autoverkeer. Deze foto is waarschijnlijk genomen rond die periode, want vanaf dan trokken ze ook te hulp met de motor en het typisch gele zijspan.

De Christus Koningkerk hield trouwens jaarlijks een autowijding. Wist je ook al dat de kerk beschermd is omdat ze de enige kerk is in Vlaanderen die tijdens het interbellum volledig in beton werd gebouwd?

Foto © Berenice De Decker