• Nostalgie

Een terugblik op de voormalige Vismarkt

Nostalgie |

Deze prentkaart dateert al van een hele tijd geleden. De precieze datum konden we niet terugvinden, maar de kaart toont nog de voormalige Vismarkt met de 18e eeuwse stadspomp!

Dit tafereel vond je vroeger in de buurt van de Grote Markt. Voor het gebouw van De Vischmarkt en Den ouden keizer zien we de paard en kar van transportbedrijf A. Vanderlinden – Vermeulen.

De stadspomp werd in 2017 nog tentoongesteld tijdens de expo "Zijde gij ook van Sinnekloas". De pomp was toen recent teruggevonden en gerestaureerd. Verschillende beelden van die tijden tonen trouwens vanuit andere invalshoeken hoe je achter die pomp vroeger de kiosk van De Warande en het wandelpark zelf vond. Tegenwoordig staat die pomp aan de zijkant van de Cipierage!

Foto © Schenking De Groote (Stad Sint-Niklaas)