• Weetjes

Het gedenkteken aan de Dries is meer dan 100 jaar oud

Weetjes |

Het oorlogsgedenkteken aan de Dries in Sinaai stond er op 10 oktober 2020 maar liefst 100 jaar. Het werd destijds ontworpen door bouwmeester Van der Gucht uit Antwerpen en gemaakt door lokaal beeldhouwer Ch. Willems uit Lokeren. Het herdenkingsmonument werd vervolgens feestelijk ingehuldigd op 10 oktober 1920 met een plechtige hoogmis, een optocht, toespraken en enkele concerten.

Het monument draagt het opschrift "Sinay – Aan zyne helden" en toont een levensgroot beeld van het Heilig Hart, een vermoeide, rustende soldaat en een treurende vrouw met sluier. Het beeld verwijst zo naar heldenmoed en stille diepe rouw. Op het monument staat bovendien nog een vrouw vermeld, namelijk Maria Catharina Sturm. Zij werd in 1915 gearresteerd en ondervraagd. Haar man, de smokkelaar Frans Strobbe, was immers voortvluchtig op dat moment. Als gevolg van haar arrestatie en ondervraging kreeg ze een longziekte, waaraan ze op 5 september van dat jaar overleed.

Foto © Onroerend Erfgoed