• Weetjes

Het ontstaan van Turnhout

Weetjes |

Wist je dat Turnhout een heel rijke geschiedenis heeft? Zo heette Turnhout op een bepaald punt in de geschiedenis zelfs “Het land van Turnhout”. Maar hoe is Turnhout eigenlijk ontstaan?

Turnhout is ontstaan op het kruispunt van twee handelsroutes, waar ook het jachtkasteel van de hertogen van Brabant stond. Het kasteel zou er trouwens al van voor 1110 hebben gestaan!

In 1212 kreeg de kleine gemeenschap stadsrechten van hertog Hendrik I van Brabant. Later, op het einde van de 13de eeuw werd het begijnhof gesticht.

Een paar eeuwen later was Turnhout een rijk commercieel centrum (16de eeuw). Jammer genoeg kwam eind de 16de eeuw een periode van oorlog en conflict. Veel progressieven vluchtten in die tijd naar Nederland, wat ervoor zorgde dat Turnhout verarmd achterbleef.

In de 16de eeuw vond ook de eerste slag van Turnhout plaats (1597). Deze veldslag vond plaats tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Bij deze veldslag verloeg prins Maurits van Nasseu de Spaanse troepen. Hij nam toen het kasteel van Turnhout in en veroverde later de laatste Spaansgezinde steden boven de Rijn.

Een tweede Slag van Turnhout vond plaats in 1789, toen een boerenleger dat bestond uit vrijwilligers en patriottende getrainde Oostenrijkse troepen versloegen. Door deze overwinning nam het verzet in Vlaanderen tegen het bewind van toen toe. Uiteindelijk werden in januari 1790 de Verenigde Nederlandse Staten uitgeroepen. Deze bestonden tot december 1790.

Turnhout heeft zoals je ziet dus al enkele pagina’s in de geschiedenisboeken!

#mijnstadturnhout #lovelocal #ontstaanturnhout