• Raadsels en puzzels

Raad de straat – Oplossing 27.03.2021

Raadsels en puzzels |

Tijd voor 'Raad de straat'!

Raadsel

Ken jij alle hoeken en kanten van Turnhout? Dan weet jij misschien waar deze foto in de stad werd genomen.

Oplossing

Deze foto werd genomen op de hoek van de Warandestraat met de wezenstraat. In beeld zien we de ondernemingsrechtbank. De ondernemingsrechtbank is er gevestigd sinds oktober 2020. Dit pand was het voormalig rijkswachtgebouw en werd voor de verhuis grondig gerestaureerd en uitgebreid met een nieuwbouw. Het voormalig rijkswachtcomplex en de paardenstal zijn door hun architecturale waarde sinds 1999 beschermd als monument.

Afbeelding © turnhoutsestadsgidsen.be