• Weetjes

Weet jij waarom een hert het symbool van Turnhout werd?

Weetjes |

Dat een hert het symbool van Turnhout is, wist je misschien al. Maar weet je ook hoe dat komt?

In de middeleeuwen hield men al van symbolen. Zo begonnen ridders vanaf de 12de eeuw duidelijk herkenbare tekens op hun wapenuitrusting te dragen. Later, in de 13de eeuw, kozen stadsbesturen ook voor duidelijke tekens om de stad te representeren. Zo had Antwerpen een burcht als symbool, Brussel de engel Michaël en Herentals een boom.

Turnhout koos voor hert. Het symbool bestond echter niet enkel uit een hert, maar een hert dat werd opgejaagd door jagers en een hond. “Vreemd”, denk je nu misschien. Het symbool verwees naar de jachtsport. Jagen was in die tijd enkel weggelegd voor de elite. Enkel koningen en edelen organiseerden toen jachtpartijen. Het stadszegel van Turnhout had dus een prestigieus karakter.

De hertogen van Brabant hadden in Turnhout een jachtpaviljoen (dat nu het kasteel van de hertogen van Brabant is) en een eigen jachtterein (nu het Gielsbos). Er waren zelfs jachtrechtbanken die tussenkwamen bij geschillen en ruzies in de regio. Je kan maar denken hoe belangrijk de jachtsport was in Turnhout.

Over de jaren heen verdwenen de jager en de hond uit het stadszegel. Waarschijnlijk omdat het hert herkenbaar was voor iedereen. Vanaf de 17de eeuw werd het hert afgebeeld met een klein schild in de hals in de kleuren van Turnhout (blauw en zilver). Dit stadswapen werd in 1819 officieel goedgekeurd door de nationale overheid. Je kan het nog zien boven de ingang van het vroegere bankgebouw in de Gemeentestraat.

Afbeelding © Heraldry of the world